Historické zastavení

Dříve, než vznikla škola, vyučovalo se několik nadaných dětí v jednom z místních domů. Výuku prováděly osoby znalé čtení, psaní a počítání. Teprve v roce 1683 nechala tehdejší majitelka jesenického panství Anna z Wittenu postavit dřevěnou školní budovu.