Školní ples 2016 — 2015/2016

Také v letošním roce nově nastupující Sdružení rodičů a přátel při ZŠ v Jeseníku nad Odrou uspořádalo tradiční Školní ples, který se konal v pátek 22. ledna od 20 hodin v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahrála již druhým rokem skupina B-Band. Tak jako v loňském roce nás potěšila poměrně hojná účast přátel školy, která vytvořila na plesu příjemnou přátelskou atmosféru a také bujné veselí při losování a rozdávání tomboly. Téměř každý účastník odcházel s nějakou výhrou v ruce a to nás jako pořadatele velmi těší! Proto mi dovolte ještě jednou poděkovat štědrým dárcům a sponzorům, kteří nám umožnili na letošním ročníku Školního plesu sestavit nebývale bohatou tombolu, kde nejlákavější první cenou byl wellness víkend ve vyhlášeném hotelu Sport Art Cetrum v Prostřední Bečvě. Poděkování patří také těm rodičům, kteří se aktivně do organizace plesu a sestavení tomboly zapojili. Díky Vám všem se nám letos podařilo pro děti místní základní školy získat výjimečnou finanční podporu, která zajistí žákům většinu školních potřeb, poznávací exkurze, kulturní program a další vzdělávací aktivity bez dalších finančních příspěvků rodičů. Věřím, že se účastníci plesového bujaří dobře bavili a věřím, že za rok zase na viděnou. Za sdružení rodičů a přátel školy, Ing. Pavel Kolář