Dokumenty

Naše škola se nachází v malebné obci Jeseník nad Odrou v CHKO Poodří. Jsme málotřídní škola s 1. - 5. ročníkem. 40 žáků se vyučuje ve 3 třídách. Pracujeme podle ŠVP: "Škola vzájemného porozumění a spolupráce". Snažíme se dětem poskytnout kvalitní základy vzdělání v klidném, téměř rodinném prostředí.

Dokumenty ke stažení

Škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ:
Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

sídlo:
Jeseník nad Odrou 58, IČ: 70985871 DS: q69mm4e, telefon: 556739027,
e-mail:zs.jesenikno@email.cz

Pověřenec pro OÚ:
Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00