Zpívanky

Všichni, kdo máme rádi písničky, jsme si přišli na své ve čtvrtek. Se svým naučně hudebním programem nás navštívil pan Kamil Čapčuch /bývalý žák naší školy/. Zpíval s dětmi známé písničky a doprovázel je na kytaru. Pro všechny žáky to bylo příjemné zpestření výuky.