Zlatý slavíček

V průběhu měsíce dubna probíhala v jednotlivých třídách příprava na školní kolo soutěže v sólovém zpěvu Zlatý slavíček. Děti soutěžily nejprve ve svých třídách, nejlepší zpěváčci i další zájemci potom postoupili do školního kola soutěže. Ve středu 6. května odpoledne se všichni zpěváčci sešli ve druhé třídě, kde proběhlo školní kolo. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, výkony zpěváčků posuzovala porota složená z pedagogů i zástupců rodičů. Vyslechli jsme mnoho krásných lidových i umělých písní v podání 21 žáků 1. – 5. ročníku. Nejlepší zpěváci byli odměněni krásnými knihami, které zakoupilo SRPŠ. Pochvalu ale zaslouží všichni, kteří se této soutěže zúčastnili.