Živá voda

Ve čtvrtek 19. května 2011 proběhla v jesenické škole netradiční výuka. Paní učitelky se s dětmi sice sešly ve škole, ale potom jsme už společně vyrazili k Podzámeckému rybníku. Cestou jsme vyzvedli naši návštěvu, žáky 9. tříd s panem učitelem Písteckým ze ZŠ J. A. Komenského v Novém Jičíně, kteří tento projekt pro žáky 2. – 5. ročníku naší školypřipravili. Po příchodu k rybníku se deváťáci pustili hned do práce. Nejprve našim dětem na záda nalepili lístečky s obrázky zvířat a ony dostaly za úkol bez jediného slova najít svou skupinku dětí se stejným zvířátkem na zádech. Rozdělené pětičlenné skupinky pak celé dopoledne spolupracovaly pod vedením asistentů – starších kamarádů. Celý projekt byl zaměřen na vodu její využití, přínos a nezbytnost pro člověka. Děti sehravou formou, podle vzoru Jana Amose Komenského, učili spolupracovat v týmu, zopakovaly si, kde všude se voda vyskytuje, proč a jak ji musíme chránit, pozorovaly jaké živočichy a rostliny mohou u rybníka vidět a také se dozvěděly, co jim hrozí při znečištění vody. Nakonec se za odměnu setkaly s místním vodníkem a zazpívaly si s ním tři písničky o vodě. Celé dopoledne tak uběhlo jako voda a dětem se takováto práce moc zamlouvala.Věříme, že tahle příjemná spolupráce nebyla poslední, a že budeme pokračovat v další společné práci.