Zdravé zuby

Již několik let se žáci naší školy zapojují do celostátního projektu Zdravé zuby. Pro žáky 1. – 3. ročníku jsme na středu 25. února připravili besedu na téma Zdravé zuby s paní Dagmar Stavinohovou.