Zápis do 1. třídy 2009

V úterý 3. února 2009 proběhl ve škole zápis dětí do 1. třídy. Bylo zapsáno celkem 18 dětí, rodiče 3 dětí žádají o odklad školní docházky.