Zahájení školního roku 2014/2015

Tradiční zahájení školního roku proběhlo tentokrát na naší škole dne 1. září za účasti místostarosty Libora Macháče, ředitelky ZŠ Libuše Maxnerové, ředitelky MŠ Karly Románkové, zástupce rodičů – Šárky Kadlčíkové a pana faráře P. Mgr. Ladislava Stanečky. Slavnostně za znění fanfár jsme po prázdninách přivítali 34 dětí z toho 7 žáků 1. ročníku a jejich rodiče.