Zahájení nového školního roku

Velmi slavnostně proběhlo letošní zahájení nového školního roku. Všechny žáky přišli přivítat milí hosté – pan starosta obce Tomáš Machýček, pan místostarosta Libor Macháč, za MŠ paní ředitelka Karla Románková a paní učitelka Petra Brandejská, za SRPŠ paní Šárka Kadlčíková, a také samozřejmě paní ředitelka školy Libuše Maxnerová. Malí prvňáčci zasedli poprvé do svých lavic, starší děti se shromáždily na školním dvoře. Všechny nás překvapila návštěva z televiza NOVA, která se s kamerou vydala do tříd za dětmi, jejichž rodiny byly postiženy červnovými záplavami. Některé děti se potom mohly vidět odpoledne v televizi na ČT2. Přejeme všem žákům i učitelům v naší škole radostný a úspěšný školní rok 2009/2010!