Vynášení Mařeny 2013

V pátek 15. března jsme, již tradičně vynášeli Mařenu, kterou jsme si sami vyrobili v pracovním vyučování. Spolu se školkáčky jsme se sešli před školou a s Mařenou nesenou v první linii jsme vyrazili přes náves k Luze. Cestou jsme halekali básničky, spojené s vyháněním zimy. Na mostě jsme Mařenu svlékli a zapálenou ji hodili do vody. Na zpáteční cestě jsme halekali básničky spojené s příchodem jara.