Vynášení Mařeny

V pátek 19. března jsme se rozhodli na naší škole přivítat jaro a rozloučit se s paní zimou. V 10 hodin pro nás vyučování skončilo a všechny děti se sešly v páté třídě již převlečeny v maskách, kde pro ně byly nachystány netradiční soutěže. Děti se zaujetím bojovaly za své třídy za povzbuzování svých spolužáků. Potom jsme se vydali s Mařenou, vyrobenou dětmi již předešlého dne, na cestu po vesnici za hlasitého skandování básniček určených k vynášení Mařeny. Tuto jsme na mostě zapálili a poslali po vodě pryč. Nyní se již můžeme těšit na jaro!