Výlet s rodiči 2014

Ve dnech 20. a 21. června 2014 jsme pro děti navštěvující základní školu v Jeseníku nad Odrou a jejich rodiče uspořádali dvoudenní výlet na Jižní Moravu, abychom si odpočinuli od pracovního a školního shonu a hlavně společně poznali několik zajímavých míst naší republiky. Navzdory počátečním obavám některých organizátorů, že se nám nepodaří naplnit autobus, se výlet uskutečnil a ke zcela zaplněnému autobusu se přidaly ještě dva osobní automobily. První zastávkou na naší „vodní“ cestě byl areál Živá voda v obci Modrá nedaleko Uherského Hradiště, kde jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Poté jsme se přesunuli do sousedního Archeoskanzenu, který představuje život obyvatel velkomoravského opevněného sídliště v 9. století. Dále jsme pokračovali pěšky na Velehrad a poté autobusem do muzea Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Po ubytování v tělocvičně Sokolského oddílu ve Veselí na Moravě nás v pátek čekala ještě plavba po Baťově kanálu a návštěva hvězdárny. Obloha byla sice zatažená, ale místní nadšenci pro hvězdy promítli dětem alespoň film o vesmíru a povídali si s nimi o planetách, souhvězdích, atd. Sobotní dopoledne jsme strávili na Baťově kanálu v přístavišti Vnorovy, které se nachází v místě křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Každý z nás si mohl vyzkoušet plavbu na raftech a kánoích, majitelé zdejšího kempu nám připravili putování pohádkovým lesem a nakonec jsme lodí projeli plavební komorou z kanálu do řeky Moravy a zpět. Děkuji všem dětem a rodičům, kteří se s námi vydali za poznáním, a zejména tatínkům Vraťovi Gazdovi a Mirkovi Jurčákovi za skvělou přípravu a organizaci celého výletu.

Za Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Jeseník nad Odrou, Šárka Kadlčíková