Vlastivědná exkurze do Nového Jičína

V úterý 27. 10. 2009 se děti 3. a 4. ročníku naší školy v doprovodu p. učitelky Evy Hrančíkové vydaly na vlastivědnou exkurzi do blízkého Nového Jičína. Toto město děti jistě navštívily již nesčíslněkrát, ale tentokrát se při prohlídce nově opraveného náměstí dozvěděly něco více o jeho historii. Následovala návštěva Žerotínského zámku, kde děti mohly obdivovat rozličné tvary klobouků, které jsou zde vystaveny ve stálé expozici. Po prohlídce se už děti mohly těšit na oběd, který je čekal po návratu do školy.