Vítání jara

V pátek 8. dubna jsme přivítali jaro. Během týdne jsme s dětmi vyrobili Mařenu, kterou jsme nastrojili na její poslední cestu a v pátek, spolu s mateřskou školkou jsme ji vynesli za hlasitého halekání básniček k tomu určených. Mařeně se sice moc hořet ani plavat nechtělo, ale my jsme ji pomohli. Ve chvíli, kdy se Mařena zasekla o nánosy větví v potoce, jsme ji opravdu museli vyprostit. Jinak by u nás mohla zima zůstat, a to si nikdo z nás nepřál.