Vesnický jarmark 2011

V sobotu 8. října proběhl v naší obci Vesnický jarmark, na kterém každoročně probíhá výstava podzimních prací dětí základní a mateřských škol, zahrádkářů a farníků, probíhá také vesnická zabíjačka a prodej rukodělných výrobků. V letošním roce kromě prací na výstavu děti vytvořily i výrobky určené pro prodej. V Kouzelné zahradě nasbíraly bylinky, ty pak usušily a prodávaly v pytlíčcích ručně nazdobených. Kromě bylinek měly děti na stánku v prodeji i závěsy s ježky a papoušky z barevného papíru. Po jejich výrobcích se jen zaprášilo a tak se můžeme těšit co si pro nás přichystají na příští podzim.