Velikonoce v Blahutovicích

Poslední den před Velikonocemi jsme vyrazili na kolech do Ekocentra Českého svazu ochránců přírody. Byl pro nás přichystán program „U nás na dvoře v Blahutovicích“. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Mladší děti se seznamovaly se zvířátky a starší si prohlédly velikonoční výstavu. Obě skupiny se vystřídaly. Ke svačině jsme dostali teplý čaj. Kreslili jsme také jarní přírodu u rybníka a viděli jsme pozorovatelnu ptáků. Nakonec jsme si vyrobili míček z ovčí vlny a ozdobili perník. Potom jsme se rozloučili s kůzlaty a jehňaty, nasedli na kola a šlapali zpět do školy. Byl to skvělý výlet.
Matyáš Kuchařík