Varhaní koncert

Dne 5. října jsme se školou navštívili varhanní koncert v Jesenickém kostele. Koncert vedl pan profesor z opavské konzervatoře. Seznámil nás s historií a výrobou varhan. Provázel nás slovem a ukázkami českých mistrů, kteří chodili do jedné školy. Byli to žáci a učitelé, dříve kantoři, Jan Křtitel Kuchař, Josef Ferdinand Norbert Seger, Bohuslav Matěj Černohorský. Profesor šel hrát na varhany a my jsme si užívali krásy barokní hudby.

Napsal Libor Kamas a Jakub Dohnal