Turnaj v mariáši

V sobotu 2. dubna od 13 hodin se poprvé pod záštitou Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Jeseník nad Odrou konal v prostorách klubovny TJ Slavoj Turnaj v mariáši. Na úvod proběhlo přivítání a rozdělení všech přítomných hráčů do skupin, ujasnění speciálně upravených pravidel dle kterých se hráči na podporu žáku místní základní školy vzdávají svých výher ve prospěch žáků. V 19 hodin byl turnaj u konce a na účastníky čekalo slavnostní vyhlášení „Krále mariáše“, jehož titul a speciální karetní korunu si zaslouženě během šestihodinového turnaje doslova a do písmene vyhrál pan Stanislav Cáb. Na druhém a třetím místě se umístili pánové Martin Chudý a Ivan Podcedič. Všichni tři jmenovaní hráči si odnesli jako odměnu za své herní nasazení pálenku dle vlastního výběru. V klubovně panovala přátelská atmosféra až do pozdních večerních hodin. Děkuji rodičům, kteří se dobrovolně ujali pomoci s organizací akce, přípravou a obsluhou při občerstvení. Mé díky patří také do řad učitelského sboru a především hráčům za účast. Akce přinesla do školního rozpočtu žákům dva tisíce korun. Za sdružení rodičů a přátel školy, Ing. Pavel Kolář