Tříkrálová sbírka 2017

Tradiční třikrálové koledování, které každoročně organizuje Charita České republiky během prvních dvou týdnů nového roku, se tentokráte konala za podstatně složitějších podmínek než v roce loňském. Velmi mrazivé dny počátku letošního roku byly pro koledníky a jejich doprovody opravdovou zkouškou. Nicméně díky pochopení vedení Základní školy v Jeseníku nad Odrou, Sdružení rodičů a přátel této školy a zejména díky pochopení rodičů a mnoha dalších ochotných lidí ve funkcích vedoucích skupinek bylo i letošní koledování velmi inspirativní a úspěšné.

Celkem šest skupinek koledníků v Jeseníku nad Odrou se vydalo na cestu ze školy už den před svátkem Tří králů. Díky vstřícnosti pane faráře se naši koledníci mohli ještě před vlastním putováním inspirovat a pokochat návštěvou betléma v jesenickém kostele. A poté už následovalo několikahodinové koledování za opravdu zimního počasí. Díky za nadšení a výdrž milí koledníci!

V Blahutovicích, Hůrce, Polouvsí a Hraběticích se koledovalo během následující dní až do 14. ledna, který byl posledním dnem letošní tříkrálové sbírky. Kromě jesenických šesti skupinek se ve zbývajících částech naší obce zúčastnilo koledování dalších devět skupinek dětí se svými vedoucími. Celkem tedy se podílelo na letošním třikrálové sbírce u nás na šedesát lidí . Všem – včetně těch, kteří koledníky připravovali – náleží poděkování za to, že nelitovali námahy a podpořili toto tradiční charitní dílo.

Všichni, kteří jsem se koledování osobně zúčastnili, jsme naopak také velmi vnímali i potěšení a radost, se kterou nás v mnoha rodinách přivítali. Kéž požehnání, které koledníci přinášeli, vás provází celý letošní rok.

Obsah pokladniček, který jsem poté zaslal na účet Charity, byl následující: V Jeseník nad Odrou se vybralo celkem 20 376 Kč, v Hůrce 12 719 Kč, V Polouvsí 4 910 Kč a 3 Euro, v Blahutovicích 3 199 Kč a v Hraběticích 1305 Kč. Celkem tedy 42 509 Kč.

Ještě jednou díky za vaši štědrost a ochotu pomáhat.

Ing. Karel Glogar koordinátor sbírky