Tříkrálová sbírka 2015

Konala se 6. 1. 2015 od 15:00 hodin. Sešli jsme se ve škole, namalovali se a nastrojili se. Po nachystání jsme se šli podívat do kostela na Betlém. Každý rok chodívá sedm skupinek. Každá skupinka má jinou trasu a tak se popřeje všem lidem. Já Lucka jsem šla s Klárkou a Eliškou. Byla jsem Baltazar. Doprovázel nás pan Heralt. Začali jsme u Adamců a skončili jsme u Kadlčíků. U všech domů jsme zpívali. Lidé nás za to obdarovali nějakými sladkostmi a penízky do pokladničky pro Charitu. Potom jsme došli do školy, odstrojili se a odevzdali pokladničku s příspěvky. Lidé byli velice štědří. Nakonec jsme si rozdělili sladkosti a něco také nechali ve škole pro menší děti. Lucka Kadlčíková