Tři králové 2014

Také letošní rok jsme začali tříkrálovou sbírkou. S doprovodem rodičů jsme obcházeli vesnici, u každého domu jsme zazpívali a popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku. Naše koledování bylo odměněno dobrůtkami, ovocem, ale i nemalou finanční částkou. Část bude možná použita třeba na školní výlety a volnočasové aktivity našich žáčků. Všem moc děkujeme.