Svět techniky

Na konci dubna pro nás škola uspořádala velmi zajímavý výlet do Ostravy. Autobus nás přivezl do Dolních Vítkovic, do areálu bývalých hutí. Je to obrovský bývalý tovární areál, kde jsme si prohlédli vysoké pece. Dokonce tam byla i lanovka nebo vlaky na žhavou strusku. My jsme zamířili do pavilonu Světa techniky. Hned u vchodu nás přivítala zajímavá barevná tabule, plná obrovských zápalek. Ty jsme z obou stran zatlačovali rukama. Ve vstupní hale, hned vedle šatny, byla výstava České televize Ostrava. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Každá skupina měla objednaný program. My starší jsme byli v aule, což je taková zajímavá učebna. Tady nás dovedl mladý učitel a vysvětlil nám co to je světlo, jaké má barvy a předvedl nám pokusy se světlem. Většinu pokusů dělal s námi. Bylo to nejen zábavné, ale hlavně poučné. Po ukončení této výuky nás odvedl na výstavu. Tady jsme se vyřádili. Skládali jsme lidské tělo, zkoušeli jsme si sílu a rychlost, prošli jsme stromem, vlezli jsme do obrovské hlemýždí ulity. Vše jsme si mohli vyzkoušet. Celé dopoledne v ráji techniky rychle utekl, odjížděli jsme plni dojmů a zážitků. Ještě nám zbylo trošku času na koupení suvenýrů a dobrotek.
Moooc se nám to líbilo!!! Jakub Dohnal