Školní ples 2013

Školní ples, který každoročně pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, se konal letos o něco dříve, než jsme zvyklí. Termín jsme museli posunout kvůli termínu „pochovávání basy“, který je ovlivněn časem Masopustu a následující „postní dobou“. Možná i proto se v sobotu 26. ledna 2013 sešlo v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou méně lidí, než jsme původně očekávali. Přesto se akce, alespoň podle mínění organizátorů, vydařila. Jako každý rok bylo v baru přichystáno výborné jídlo a spousta kvalitního pití. K tanci a poslechu hrála kapela H.L.T. z Loučky a o úvodní vystoupení se postarala děvčata z tanečního souboru Lentilky z Mankovic. V tombole se sešlo 150 cen a tak naděje na výhru byla při malém počtu návštěvníků opravdu vysoká. Zaznamenali jsme také, že kromě „skalních“ účastníků našich plesů si na tom letošním zatančilo také asi dvacet zástupců mladší generace, a to nás velice těší. Věříme, že nám již zůstanou věrní. Naopak nás organizátory mrzí, že jsme na plese viděli jen malou hrstku rodičů těch dětí, které v současné době navštěvují místní základní školu. Snad se to hned v příštím roce zlepší! Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se postarali o přípravu, organizaci a zdárný průběh celého plesu, všem sponzorům, kteří přispěli finančními a věcnými dary do tomboly, dětem ze školní družiny, které spolu s paní vychovatelkou nachystaly losy, i Obecnímu Úřadu v Jeseníku nad Odrou za zapůjčení sálu. Těšíme se na vás na Školním plese v roce 2014! Šárka Kadlčíková