Školní ples 2009

Již tradiční školní ples se tentokrát konal v sobotu 14. února. Bohatá tombola a zajímavý program přilákaly do sálu kulturního domu velký počet rodičů, přátel školy i ostatních tancechtivých spoluobčanů. Ples pořádalo SRPŠ při ZŠ v Jeseníku nad Odrou. Na programu se podílela děvčata z naší základní školy, děti ze školní družiny připravily pod vedením paní vychovatelky Ratajové losy i výzdobu sálu.