Škola vzájemného porozumění

V 1.ročníku byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího plánu s názvem Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Program je k nahlédnutí viz plán práce.