Škola nanečisto

Ve středu 2. února se budoucí prvňáčci přišli opět podívat do své budoucí školy. Místo odpoledního spánku v MŠ na ně čekalo hodinové seznámení se školou, paní učitelka Fusková si pro ně připravila několik zajímavých úkolů. Nejprve si děti prošly celou školní budovu, potom se v první třídě na koberci představily. Pohádka Princeznička na bále je potom uvedla do jednoduchých činností – vytleskávání rytmu, navlékání korálků, poznávání barev, počítání do pěti. Předškoláci pak s chutí zasedli do lavic, vytáhli si své pastelky a malovali obrázky z pohádky. Na závěr se děti šly podívat do školní družiny, kde se jim velmi líbilo. Tam si je vyzvedávali jejich rodiče, kteří se na krátké schůzce s paní ředitelkou dozvěděli základní informace o organizaci a práci naší školy. Velice nás potěšilo, že se dětem ve škole líbilo, některé ani nechtěly odejít.