Sběr žaludů

V měsíci říjnu se děti naší školy zapojily do sběru žaludů určených pro výsadbu. O tom, že se děti činily svědčí fakt, že spolu s panem Jurčákem, který nás požádal o spolupráci, si myslivci mohli odvézt celých 555 kg žaludů, což je necelých 10 kg na žáka. Může nás tak hřát pocit, že také díky nám vyroste třeba i nedaleko naší obce nový les.