Sběr starého papíru 2015

I letošní školní rok jsme se zapojili do sběru starého papíru. K 26. 2. 2015 děti celkem nasbíraly 1 860 kg papíru a do společné pokladny jsme získali 2 660.- Kč. Samozřejmě sbíráme dále, až do konce školního roku.