Sběr PET lahví

V letošním školním roce se naše škola mimo jiné zapojila do sběru PET lahví. Děti do školy nosily prázdné PET láhve od nápojů a následně je roztřídily podle barev do pytlů, které dodala firma pořádající tuto akci. Za odevzdané láhve jsme dostali 353,– Kč, které použijeme, jak jinak než pro děti. Není to velká částka, ale děti se při tomto sběru učili třídit odpad. Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se zapojili.