Sázení lípy

Po velikonocích v úterý 6. dubna jsme se zúčastnili sázení lípy. Vedle skácené staré lípy, která byla již stará a nemocná jsme se sešli s panem starostou, abychom společně zasadili lípu novou. Vykopali jsme jámu, do které dospělí usadili již vzrostlou mladou lípu a my jsme ji společnými silami přihrnuli. Vybrané děti přednesly básničky a popřáli jsme lípě, aby pěkně rostla.