Rozsvěcení vánočního stromu

Paní učitelka nám oznámila, že budeme zpívat u vánočního stromu. Tak jsme začali nacvičovat písničky a básničky. Ve škole jsme nacvičovali v pondělí, v úterý a ve středu. Ve čtvrtek jsme si to šli zkusit ven před kulturní dům. V neděli 2. prosince ve čtyři hodiny odpoledne to vypuklo. Odzpívali jsme písničky, odříkali básničky a pak jsme třikrát zavolali: „Stromečku rozsviť se“ a stromeček poslechl a rozsvítil se. Poté jsme všichni i diváci odešli do sálu kulturního domu na dobrý punč a karaoke. Každý jsme si zazpívali nějakou pěknou písničku. Všem se nám to líbilo.
Radek Machů, 4. ročník