Recitační soutěž 2013

Ve středu 17. dubna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší děti v kategorii 1. – 3. třída a starší děti potom v kategorii 4. a 5. třída. Konkurence byla veliká a proto není divu, že tréma v mnoha případech zapracovala. Nakonec se přednes přece jen povedl všem, někomu víc, někomu méně. Ale malou odměnu si zasloužili všichni soutěžící, nejen ti na prvních třech místech, minimálně za svou odvahu vystoupit na veřejnosti.