První pomoc

Pro žáky 3. a 5. ročníku jsme ve čtvrtek 2. dubna uspořádali besedu s lékařem s nácvikem první pomoci. Naše pozvání přijal MUDr. Josef Susík, který s dětmi hovořil o úrazech, nemocech a poskytování první pomoci. Žáci si některé dovednosti mohli vyzkoušet, pan doktor pro ně připravil i zajímavé překvapení. Před školu přijelo vozidlo rychlé záchranné služby, děti se seznámily s jeho vybavením, osádka vozu ochotně zodpovídala všechny všetečné dotazy žáků.Velice děkujeme MUDr. Susíkovi i osádce sanitky za jejich ochotu a drahocenný čas.