Prohlídka pštrosů

Ve středu 23.9.2009 jely děti ze školní družiny autobusem do Bernartic nad Odrou v doprovodu p. vychovatelky Milady Ratajové a p. učitelky Eva Hrančíkové. Navštívily farmu soukromého zemědělce p. Bajera, který chová pštrosy. Dozvěděly se zajímavým vyprávěním o chovu, snůšce vajec i líhnutí těchto ptáků. Cestou zpět se zastavily v objektu, kde jsou ustájeni jezdečtí koně.
Výlet se vydařil, děti získaly pěkné zážitky a spoustu informací o pštrosech i koních.