Princezna s dlouhým nosem

Ve čtvrtek 22. října 2015 děti 1. a 2. ročníku zhlédly divadelní představení „Princezna s dlouhým nosem“ v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou. Představení se podle ohlasu dětem líbilo.