Předvelikonoční dílny

V pondělí 4. dubna k nám již tradičně zavítala paní Boková, aby se staršími dětmi nazdobila kraslice a upletla tatary a podělila se s nimi o své zkušenosti. Mladší děti obeznámila s tradicemi spojenými s velikonocemi a zapojila je do svého vyprávění. Děti si mohly zazpívat písničky o jaru a velikonocích, mohly si vyzkoušet klapotání či pletení tatarů. Nakonec si prohlídly kraslice různých velikostí, nazdobené různými technikami.