Praxe v ZŠ

Téměř po 16 letech jsem v rámci své praxe dostala možnost se opět vrátit do školy, kde jsem začínala jako malá holčička. Kdysi jsem v této škole sedávala v lavici jako žáček a dnes jsem se postavila před tabuli jako začínající paní učitelka. Během mého pětiletého působení jsem měla možnost navštívit mnoho typů škol. Školy plnoorganizované, malotřídní i alternativní. Ovšem ani na velkých plnoorganizovaných školách jsem se nesetkala s takovým vybavením, jako měla tato malá škola v Jeseníku nad Odrou. Škola disponuje moderními pomůckami do všech předmětů a nejen to, v každé třídě je také dataprojektor s možností používat moderní techniku a výukové programy. V 1. třídě se dokonce nachází Smart Board, která dětem umožňuje pracovat s interaktivní tabulí pomocí elektronických fixů. Díky těmto možnostem jsem mohla do výuky pro děti zařazovat také zábavné, ale přitom i naučné aktivity. Škola má i další přednosti, mezi které bych zařadila čtenářské dílny, velice dobře vybavenou družinu, dopravní výchovu a neochudí děti ani o činnosti jako je plavecký výcvik, či kulturní vzdělávání. Nejen že má škola i přes svou velikost takovéto vybavení a možnosti, ale působení na ní pro mě bylo velice příjemné. Na této skutečnosti se podílel hlavně přívětivý a milý přístup učitelů ke mně. Hned první týden jsem byla seznámena s možnostmi školy a velice vřele přijata. Učitelské povolání není jednoduché a mnohdy jsem ze školy chodila velmi unavená, ale vždy s příjemným pocitem a úsměvem na rtech. Za možnost být součástí této školy mockrát děkuji.
Nikola Lušovská