Poplach ve škole

V pátek 20. března naši školu navštívil pan Kulíšek – bezpečnostní technik. Vytvořil pro děti situaci ohrožení požárem. Mohli jsme si na vlastní kůži prožít tuto nepříjemnou událost. Byl vyhlášen poplach, museli jsme se co nejrychleji přesunout na školní dvůr a dověděli jsme se, jak požár hasit, seznámili jsme se s hasicími přístroji a s výstrojí hasiče. Bylo to velice zajímavé, jenom doufejme, že se nic takového ve skutečnosti nestane!