Poděkování

Chtěla bych poděkovat 21 dětem naší školy, pedagogickému sboru za přípravu i rodičům a starším sourozencům, kteří děti při koledě doprovázeli, za jejich účast na letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v pátek 6. ledna 2012 opět pod záštitou Charity Odry. Všech sedm zapečetěných kasiček jsme odpečetili a jejich obsah jsme spočítali za přítomnosti zástupce Charity Odry. Celková částka byla ještě o něco vyšší, než vloni.

Rodičům prvňáčků sděluji a všem ostatním rodičům připomínám, že z částky vybrané našimi školáky v obci Jeseník nad Odrou (bez přidružených obcí), obdržíme do SRPŠ formou daru z Charity Odry 70%. Vloni činil tento dar 12 517 Kč a byl použitý následovně: 3 064 Kč na výtvarné potřeby do pracovních činností a odpoledních dílen s rodiči, 2 300 Kč na zaplacení KARAOKE ke Dni dětí; 1 002 Kč na nákup dvou přístrojů Hot Dog, které chceme využívat k přípravě občerstvení při větších akcích s dětmi; 5 340 Kč za autobusovou přepravu na školu v přírodě; 811 Kč na nákup cukrovinek ke Dni dětí a zahájení nového školního roku. (Použití daru z Charity musíme vždy do 10 měsíců od jeho přijetí náležitě vyúčtovat a doložit). Zbylých 30% vybrané částky je použitý na charitativní účely.

O konkrétní výši částky pro SRPŠ z letošní Tříkrálové sbírky vás budu informovat, jakmile ji formou daru z Charity Odry obdržíme, tj. přibližně v polovině března 2012. Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce 2012 v naší obci!

za SRPŠ Šárka Kadlčíková