PAPÍROVÁ SOBOTA aneb netradiční sběr papíru se zpěvem

V sobotu 23. dubna se o půl 9 ráno sešly děti v doprovodu rodičů dobrovolníků rozdělení do barevných družstev, vybaveni vozíkem či károu, vlajkou a veselými písněmi, aby Jeseničákům u domu za doprovodu kytary zazpívaly a odebraly od Vás připravené balíky papíru, které jste byli ochotni dětem věnovat. Papír se díky dvěma pomocným vozidlům sdružoval ve škole a podařilo se nám během sobotního dopoledne zcela naplnit předem připravený kontejner.

V poledne se družstva sešla v prostranství dětského a fotbalového hřiště na Bečvarce, kde na ně čekal po namáhavém dopoledni připravený táborák a zasloužené občerstvení buřtů, které si všichni účastníci akce společně opekli.

Akce se konala při příležitosti svátku Den Země a celkem se sdružení SRPŠ podařilo pro děti získat 3.000,–Kč. Velmi děkujeme Vám všem občanům Jeseníku nad Odrou, kteří jste nám svým papírem, kartony či letáky přispěli a ještě více děkujeme za velmi příjemné přivítání, které se nám od Vás ve většině případů dostalo.