Okrskové kolo dopravní soutěže

V průběhu celého měsíce dubna se žáci i učitelé zaměřovali na dopravní výchovu. Opakovali jsme dopravní značky, pravidla silničního provozu, první pomoc, děti projížděly na kole jízdu zručnosti. Ve čtvrtek 30. dubna se zástupci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového kola dopravní soutěže v Odrách. Letos se připravili opravdu výborně a soutěž vyhráli. Děti si přivezly pěkné ceny a budou se připravovat na účast v okresním kole této soutěže.