Novinky ze školy

V měsíci květnu jsme podali projekt, jehož cílem je zvyšování kvality ve vzdělávání a podařilo se nám získat 240 550 Kč pro školu. Naše projektová žádost byla sestavena ze dvou šablon. Jednou součástí projektu jsou Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, které se uskuteční ve 2. – 5. ročníku. Víme všichni, že dnes děti málo čtou. Zakoupili jsme 200 nových knih, které budou žáci využívat v hodinách českého jazyka. Ve čtení bychom měli společně „s chutí besedovat“ o přečtené knize a naučit se, mít knihu rád, popřípadě jí dát přednost před hrou na počítači. Druhou součástí tohoto projektu je zahraniční kurz pro učitele. Proto byly v září 2 učitelky na studijním 14 denním pobytu v jižní Anglii ve městě Brighton. Podmínkou k získání osvědčení byla 100% účast při studiu a denně se studovalo nejméně 5 hodin. Bylo úžasné a nezapomenutelné, ale i těžké učit se ve skupině s mladými studenty různých národností. Hodně zajímavé a poučné bylo však poznat život anglických rodin, u kterých jsme měli ubytování. Po těchto zážitcích jsme dětem ve škole potvrdily: „Všude dobře, doma nejlépe! A buďte hrdi, že jste Češi!“