Návštěva pana biskupa

Dne 31. března nás navštívil pan biskup František Lobkovicz. Nejprve povídal o svém dětství a o své profesi. Potom nám dovolil ptát se ho na otázky. Nakonec nás pozval do kostela. Hodně se nám líbil, mohli jsme si ho prohlédnout zblízka. Po prohlídce kostela jsme se s panem biskupem rozloučili.
Růžena Duchoňová, 4. třída