Návštěva budoucích prvňáčků

Ve středu 30. ledna navštívili předškoláci místní ZŠ, kde se blíže seznámili s prostředím, mohli se podívat do všech tříd a pohráli si i v družině. Děti velmi mile přivítala paní ředitelka s ostatními zaměstnanci školy. Poděkování patří paní učitelce Fuskové, která připravila ukázkovou hodinu matematiky v 1. třídě a prvňáčci předvedli, co se už za půl roku naučili. Nejvíce děti zaujala počítačová učebna, kde právě plnili úkoly druháci a také velké počítadlo a posunovací tabule.

Ve čtvrtek nám návštěvu oplatila paní učitelka Fusková, která se přišla do MŠ podívat, jak se budoucí školáci vzdělávají a co už dovedou. Cílem těchto vzájemných setkání je usnadnit předškolákům vstup do 1. třídy. Románková Karla, Bc. Petra Brandejská