Mikulášská besídka

V úterý 7. prosince nastal pro děti naší školy velký den. Konala se dlouho očekávaná Mikulášská besídka. Děti z každé třídy nacvičily pestré pásmo básniček, písniček, pohádek a koled zahraných na flétničky či housle. Děti se snažily seč mohly, jen ta elektřina nás pěkně pozlobila. Závěr vystoupení byl poznamenán výpadkem el.proudu, který nám znemožnil další program – připravené karaoke. A tak po vystoupení přišel jen Mikuláš se svými pomocníky čerty a andělem rozdat dětem balíčky s dobrotami. Celý večer nám zpříjemnily maminky, babičky a naše paní kuchařky, které pro všechny hosty napekly koláče a cukroví, připravily jednohubky a uvařily výborný punč.