Masopust 2010

V pátek 19. února se ve škole sešlo plno masek od princezny, přes miminko po upíry a příšery, které naháněly strach. Děti si masky mohly vyrobit samy v hodinách pracovních činností nebo si je mohly vyrobit s rodiči doma a přinést. Všichni jsme se sešli v jedné z učeben, kde byl připraven zajímavý program. Nejdříve druháčci předvedli pásmo vztahující se k Masopustu a potom už byly děti nedočkavé a chtěly soutěžit. Každá třída vyslala své zástupce, kteří soutěžili a získávali tak body pro svou třídu. Soutěže byly netradiční a zábavné. Děti třeba přecházely naboso a poslepu po laně, protahovaly se do kruhu svázanými švihadly, vyzkoušely si souhru slepého a němého, kteří byli spojeni za nohu a měli projít slalomem vytýčenou trať aj. Po poslední soutěži se všem třídám sečetly body a byli vyhlášeni vítězové. Následoval průvod masek po vesnici zakončený sáňkováním masek na kopci u hřbitova.