Krajinou povodní

V rámci programu NETA4GAS Blíž přírodě byla ve čtvrtek otevřena naučná stezka vedoucí z Jeseníku n.O. do Suchdolu n.O. Na zahájení nás pozval pan Bartoš z Českého svazu ochránců přírody ze Studénky. U mostu přes řeku Odru u Jesenického rybníka se děti zúčastnily slavnostního přestřižení pásky. Mezi prvními tak společně s pozvanými hosty vstoupily na stezku nazvanou KRAJINOU POVODNÍ. Na trase dlouhé 4,5 km je 9 interaktivních panelů, které nám přiblíží okolí řeky, rostliny a živočichy v této krajině. Cílem je sblížit se s přírodou prakticky, ale i co nejvíce ukázat divokou přírodu v nivní krajině, kde teče řeka, která dokáže několikrát do roka řádit. Na komentovanou prohlídku trasy naučné stezky spojenou se zábavnou hrou byly děti hodně zvědavé. Za průvodce stezky byli zvoleni šneci, kteří dětem zadávali úkoly. Děti hádaly zvířátka podle části obrázku a taky zkoušely, kolik vody pojme meandrující koryto nebo napřímené koryto. Proběhla zábavná soutěž o nejvěrnější zpracování mrkve podle vzoru zdejšího obyvatele bobra. A ani byste nevěřili, jak hodně rychle umí kousat. I ukončení bylo příjemné – děti si pochutnaly na koláčcích. Stezka byla i ve zprávách České televize Více zde:http://www.ceskatelevize.cz/…nech/titulky Libuše Maxnerová