Exkurze na letiště

Den před vysvědčením jsme se sešli před Obecním úřadem, kde pro nás přijel autobus, aby nás odvezl na již jednou odloženou exkurzi na letiště do Mošnova. Nejdříve nás zavedli stanice letištních hasičů, kde jsme viděli techniku, se kterou hasiči na letišti pracují. Mohli jsme si vyzkoušet hasičskou přilbu, prolézt hasičským autem, někteří pro velký úspěch i 2× anebo se vžít do role raněného, který potřebuje převoz ve fixačních nosítkách. Potom už se nás ujala mluvčí letiště a seznámila nás s provozem a s předpisy, kterými se jako cestující musíme řídit. Největší úspěch měla, když si vzala do ruky detekční zařízení a všechny děti zkontrolovala, jestli nemají na sobě nebo v sobě nějaký kov. Nakonec jsme si pár minut počkali na přílet letadla a vydali jsme se na cestu k domovu.