Exkurze čističky

Dne 21. září 2010 jsme byli pozváni místním panem starostou na otevření nové čističky odpadních vod v Jeseníku nad Odrou, která se nachází u Šimíčkového lesa. Čističkou nás provedl pan Sládeček, který nám vysvětlil jakým způsobem se zde odpadní voda vyčistí a tak se stane znovu pitnou. Potom následoval proslov pana starosty Mgr.Tomáše Machýčka a slavnostní přestřižení pásky. Jsme rádi, že nemusíme nadále ničit přírodu!!!
žáci 4. a 5. ročníku